ثبت نام دبستان و پیش دبستان مهر دکتر شاکری آغاز شد

96/10/04

پيش دبستان و دبستان پسرانه مهر دکتر شاکری از داوطلبان پيش دبستانی یک و دو تا ششم ابتدایی ثبت نام به عمل می آورد. سنجش هوش و شخصيت پيش شرط ثبت نام می باشد. آموزش محبت آميز با زبان زرافه ای(قلب) محور فعاليت مدرسه محبت آميز دکتر شاکری است...
پیش ثبت نام »

آغاز سال تحصیلی جدید مبارک

96/07/01

بوی مهر، بوی مهربانی، بوی لبخند، بوی درس و مدرسه و شوق کودکانه در پیاده روها، بوی نمره های بیست، بوی دفتر حساب و مشق های ناتمام، بوی دوستی و محبت…

توضیحات بیشتر »